NOSZA XML Konverter

dokumentum verzió : 1.0

NOSZA Adóhatósági Ellenőrzés Adatszolgáltatás XML (AXML) -> Online Számla XML (OXML) konverzió

EZEN KONVERTER FUNKCIÓ HASZNÁLATA NEM LESZ TÁMOGATOTT 2019.04.29. UTÁN!

A továbbiakban kérjük használja a NAV által elfogadott Online Számla XML formátumot, vagy a számla leíró formátumok aloldalon feltüntetett CSV formátumot.

Az online számla jelentéséhez használható az adóhatósági ellenőrzéshez használt számla leíró formátum, néhány konverziós szabály figyelembevételével.
Az Online Számla XML (továbbiakban OXML) megkövetel olyan adatokat, amik az adóhatósági ellenőrzéshez használt XML állományban (továbbiakban AXML) nem, vagy csak opcionálisan (nem kötelező adatként) szerepeltek. A jelentés megtételénél az alábbi alapvető szabályt kell betartani, annak eldöntése végett, hogy adott adatmezőnek szerepelnie kell-e vagy sem:

 1. Az adat kötelező eleme a számlának -> IGEN
 2. Az adat nem kötelező eleme a számlának
  1. Az adat szerepel a kiállított elektronikus számlán illetve feltüntetésre került a papír alapú számla nyomtatásán
   1. Van rá megfelelő elem az OXML-ben -> IGEN
   2. Nincs rá megfelelő elem az OXML-ben -> NEM
  2. Az adat nem része az elektronikus számlának illetve nem került nyomtatásra papír alapú számla számlaképére -> NEM

Az adatok többsége automatikusan konvertálásra kerül.
Azon adatok, amelyek konverziója nem lehetséges vagy nem egyértelmű kétféleképp adhatók meg:
 1. Az AXML-ben néhány új mező megadásával. (lsd lejjebb)
 2. Az AXML gyökerében elhelyezett <onlineszamla> TAG-ben az OXML struktúra szerint. Ezek az adatok minden esetben felülírják az automatikus konverzióval esetlegesen már előállíott adatmezőket. (lsd lejjebb)
Az AXML több számlát is tartalmazhat kötegelve. Fontos, hogy feldolgozásra mindig csak a sorban az első <szamla> kerül.
Több számla küldése külön tranzakcióban (segédprogram esetén külön fájlban) lehetséges.


AXML Kibővítése

Számla tételek

Kiegészítő információk szükségesek, amennyiben a <besorszam> szerepel, vagy a számla tartalmaz SZJ vagy VTSZ (stb.) besorolási számot. Tétel szintű.
AXML KULCS: /szamla/termek_szolgaltatas_tetelek/productCodeCategory
OXML KULCS: /invoiceExchange/invoiceLines/line/[n]/productCodes/productCode/[n]/productCodeCategory
Ha nem szerepel, akkor 'OTHER' értéket vesz fel
AXML KULCS: /szamla/termek_szolgaltatas_tetelek/productCodeValue
OXML KULCS: /invoiceExchange/invoiceLines/line/[n]/productCodes/productCode/[n]/productCodeValue
Ha nem szerepel, akkor a 'besorszam' étékét elhelyezi productCodeOwnValue értékeként
AXML KULCS: /szamla/termek_szolgaltatas_tetelek/adoertek_huf
Tétel ÁFA összege forintban. Az <adoertek> mezőben mindig a számla pénznemében várja a konverter az adatot. Ebben a mezőben forint értékben kell megadni.
Kiegészítő információ szükséges vizi közlekedési eszköz értékesítése esetén.
AXML KULCS: /szamla/termek_szolgaltatas_tetelek/kozl_eszk_inf/vizikozl/activityReferred
OXML KULCS: /invoiceExchange/invoiceLines/line/[n]/newTransportMean/vessel/activityReferred
Ha viziközlekedési eszköz, akkor meg kell adni az értékét: Értéke true, ha a jármű az ÁFA tv. 259.§ 25. b) szerinti kivétel alá tartozik

Módosító számla

Kiegészítő információk szükségesek.
AXML KULCS: /szamla/modosito_szla/modificationIssueDate
OXML KULCS: /invoiceExchange/invoiceReference/modificationIssueDate
Kizárólag módosító számla esetén kell megadni. Módosító okirat kelte - ÁFA tv. 170. § (1) bek. a)
AXML KULCS: /szamla/modosito_szla/modificationTimestamp
OXML KULCS: /invoiceExchange/invoiceReference/modificationTimestamp
Kizárólag módosító számla esetén kell megadni. A módosító okirat készítésének időbélyege a forrásrendszerben UTC időben
AXML KULCS: /szamla/modosito_szla/modifyWithoutMaster
OXML KULCS: /invoiceExchange/invoiceReference/modifyWithoutMaster
Kizárólag módosító számla esetén kell megadni. Annak jelzése, hogy a módosítás olyan alapszámlára hivatkozik, melyről a módosítás pillanatáig nem történt adatszolgáltatás
AXML KULCS: /szamla/modosito_szla/lastModificationReference
OXML KULCS: /invoiceExchange/invoiceReference/lastModificationReference
Kizárólag módosító számla esetén lehet szükséges. Opcionális mező. Az eredeti számla legutóbbi módosító okiratának sorszáma (ha létezik)

Gyűjtőszámla

A gyűjtőszámlák kezelése alapvetően eltér a korábbi kezelési módtól.
Amennyiben a bemeneti XML-ben szerepel a <gyujto_szla> tag, akkor a számla típusa (invoiceExchange/invoiceHead/invoiceData/invoiceCategory) AGGREGATE lesz.
Az egyéb adatok tétel szinten kezelődnek, ezért azt az <onlineszamla> tag-ben kell átadni. Lsd: /invoiceExchange/invoiceLines/line/[n]/aggregateInvoiceLineData/

Záradékok

A számlaszintű záradékok többsége tételszintűre módosult.
Ezeket adott tételen belül a <zaradekok> tag-ben kell megadni, vagy felülírással az <onlineszamla> tag-ben.

Fordított adózás
AXML KULCS: szamla/zaradekok/ford_ado
A fordított adózást tétel szinten kell jelezni.
Megadható : /szamla/termek_szolgaltatas_tetelek/zaradekok/ford_ado -tag-ben vagy az <onlineszamla> tag-ben.

lsd: /invoiceExchange/invoiceLines/line/[n]/lineAmountsNormal/lineVatRate/vatDomesticReverseCharge és /invoiceExchange/invoiceSummary/summaryNormal/summaryByVatRate/[n]/vatRate/vatDomesticReverseCharge
Adómentes hivatkozás
AXML KULCS: szamla/zaradekok/adoment_hiv
Az adómentes hivatkozást tétel szinten kell jelezni.
Megadható a szamla/termek_szolgaltatas_tetelek/zaradekok/adoment_hiv tag-ben vagy az <onlineszamla>tag-ben.

lsd: /invoiceExchange/invoiceLines/line/[n:∞]/lineAmountsNormal/lineVatRate/vatExemption és /invoiceExchange/invoiceSummary/summaryNormal/summaryByVatRate/[n]/vatRate/vatOutOfScope
Különbözet szerinti szabályozás
AXML KULCS: /szamla/zaradekok/kulonb_szer_szab
Tétel szinten kezelendő és az eredeti string típus nem használható. A különbözet szerinti szabályozás két különböző típusra osztva jelezhető, boolean érték:
marginSchemeVat - Áthárított adót tartalmazó különbözet szerinti adózás
VAGY
marginSchemeNoVat - Áthárított adót nem tartalmazó különbözet szerinti adózás.
Megadható a szamla/termek_szolgaltatas_tetelek/zaradekok/marginSchemeVat -tag-ben illetve a szamla/termek_szolgaltatas_tetelek/zaradekok/marginSchemeNoVat -tag-ben, vagy felülírással az <onlineszamla> tag-ben.
lsd: /invoiceExchange/invoiceLines/line/[n]/lineAmountsNormal/lineVatRate/marginSchemeVat és /invoiceExchange/invoiceLines/line/[n]/lineAmountsNormal/lineVatRate/marginSchemeNoVat
Termékdíjak
A termékdíjakkal kapcsolatos záradékok alapvetően eltérnek az új rendszerben.
Ezért ezeket az <onlineszamla> tag-ben kell kezelni.
Érintett záradékok:
 • szamla/zaradekok/termekdij_szlas_atvallalas
 • szamla/zaradekok/termekdij_szerzes_atvallalas
 • szamla/zaradekok/vissz_igeny
 • szamla/zaradekok/csomszer_forg_hoz
 • szamla/zaradekok/reklam_papir

Lsd:
/invoiceExchange/invoiceLines/line/[n]/productFeeClause/ ...
/invoiceExchange/invoiceLines/line/[n]/lineProductFeeContent/ ...
/invoiceExchange/productFeeSummary/ ...
Energia adó
AXML KULCS: szamla/zaradekok/energia_ado
Tétel szinten kell jelezni. Megadható a szamla/termek_szolgaltatas_tetelek/zaradekok/energia_ado tag-ben vagy az <onlineszamla> tag-ben.
lsd: /invoiceExchange/invoiceLines/line/[n]/GPCExcise
NETA
AXML KULCS: /szamla/zaradekok/neta
Tétel szinten kell jelezni.
Megadható a szamla/termek_szolgaltatas_tetelek/zaradekok/neta tag-ben vagy az <onlineszamla> tag-ben.
lsd: /invoiceExchange/invoiceLines/line/[n]/netaDeclaration
AHK szám
AXML KULCS: szamla/zaradekok/ahk
Az AHK szám szintén tétel szinten adandó meg, de besorolási számként: ProductCodeCategory="AHK" és productCodeValue=[ahk szám].

lsd: invoiceExchange/invoiceLines/line/[n]/productCodes/productCode/
Betétdíj
AXML KULCS: /szamla/zaradekok/betet_dij
Tétel szinten kezelendő, és a betétdíj összege helyett boolean. Adott tételnél kell jelölni, ha a tétel betétdíj jellegű.
Megadható a /szamla/termek_szolgaltatas_tetelek/zaradekok/betet_dij tag-ben vagy az <onlineszamla> tag-ben.
lsd: /invoiceExchange/invoiceLines/line/[n]/depositIndicator/
Import vámtarifa
AXML KULCS: /szamla/zaradekok/import_vamtarifa
Nem kerül feldolgozásra.
Rezsicsökkentés
AXML KULCS: /szamla/zaradekok/rezsicsokkentes
Nem szükséges feltüntetni, nincs rá megfelelő mező. Nem kerül feldolgozásra.

Jelen verzióban (még) Nem kezelt záradékok:

Összesítés

Áfarovat - Adóérték
AXML KULCS: /szamla/osszesites/afarovat/adoertek_huf
Az adott adómértékhez tartozó értékesítés vagy szolgáltatásnyújtás ÁFA összege forintban
Végösszeg - Adóérték
AXML KULCS: /szamla/osszesites/vegosszeg/afaertekossz_huf
A számla ÁFA összege forintban


<onlineszamla> TAG

Az <onlineszamla> TAG az AXML gyökerében helyezhető el.
A TAG-en belüli struktúra megegyező az <InvoiveExchange> -en belüli struktúrával.
Az azonos kulcson lévő értékek összefésülődnek, mégpedig úgy, hogy az <onlineszamla> TAG-ben elhelyezett érték felülírja a konverziónál esetlegesen generált értéket.
Felsorolás típusoknál figyelni kell, hogy a numerikus kulcsok egyezzenek. A numerikus kulcsok mindig 1-től indulnak.

Például ha a számla tételek közül csak a másodikat szeretnénk felülbírálni (B), akkor az <onlineszamla> TAG-ben az elsőt üresen kell átadni, míg a másodikban ki kell tölteni a felülírandó adatokat:
<szamla>
	<termek_szolgaltatas_tetelek>
		… A …
	</termek_szolgaltatas_tetelek>
	<termek_szolgaltatas_tetelek>
		… B …
	</termek_szolgaltatas_tetelek>
</szamla>
struktúra az OXML –ben a következő kulcsoknak felel meg:
<szamla>
	<onlineszamla>
		<invoiceLines>
			<line> -hagyjuk üresen - <line>
			<line>
				(B) – töltsük ki a felülírandó adatokkal
			</line>
		</InvoiceLines>
	</onlineszamla>
</szamla>

Validátor kipróbálható a https://szamlaprogram.eu/nosza/tools oldalon.


A dokumentáció és a konverter aktív fejlesztés alatt áll, a specifikáció kis mértékben módosulhat!