invoiceExchange

{InvoiceExchangeType}

complexTypekötelező
A számla adatszolgáltatás adatai
 • invoiceReference

  {InvoiceReferenceType}

  complexTypeopcionális
  A módosítás vagy érvénytelenítés adatai
  • originalInvoiceNumber

   {SimpleText50NotBlankType}

   simpleTypekötelező
   Az eredeti számla sorszáma, melyre a módosítás vonatkozik - ÁFA tv. 170. § (1) c)
   Megkötések
   KulcsÉrték
   typestring
   minLength1
   maxLength50
   pattern.*[^\s].*
   CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceReference/originalInvoiceNumber
  • modificationIssueDate

   {DateType}

   simpleTypekötelező
   Módosító okirat kelte - ÁFA tv. 170. § (1) bek. a)
   Megkötések
   KulcsÉrték
   typedate
   pattern\d{4}-\d{2}-\d{2}
   CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceReference/modificationIssueDate
  • modificationTimestamp

   {TimestampType}

   simpleTypekötelező
   A módosító okirat készítésének időbélyege a forrásrendszerben UTC időben
   Megkötések
   KulcsÉrték
   typedateTime
   pattern\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}.\d{3}Z
   CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceReference/modificationTimestamp
  • lastModificationReference

   {SimpleText50NotBlankType}

   simpleTypeopcionális
   Az eredeti számla legutóbbi módosító okiratának sorszáma (ha létezik)
   Megkötések
   KulcsÉrték
   typestring
   minLength1
   maxLength50
   pattern.*[^\s].*
   CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceReference/lastModificationReference
  • modifyWithoutMaster

   {boolean}

   simpleTypekötelező
   Annak jelzése, hogy a módosítás olyan alapszámlára hivatkozik, amelyről nem történt és nem is fog történni adatszolgáltatás
   CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceReference/modifyWithoutMaster
 • invoiceHead

  {InvoiceHeadType}

  complexTypekötelező
  A számla egészét jellemző adatok
  • supplierInfo

   {SupplierInfoType}

   complexTypekötelező
   Számla kibocsátó (eladó) adatai
   • supplierTaxNumber

    {TaxNumberType}

    complexTypekötelező
    Belföldi adószám, amely alatt a számlán szereplő termékértékesítés vagy szolgáltatás nyújtás történt. Lehet csoportazonosító szám is
    • taxpayerId

     {TaxpayerIdType}

     simpleTypekötelező
     Az adóalany adó törzsszáma. Csoportos adóalany esetén csoportazonosító szám
     Megkötések
     KulcsÉrték
     typestring
     length8
     pattern[0-9]{8}
     CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/supplierInfo/supplierTaxNumber/taxpayerId
    • vatCode

     {VatCodeType}

     simpleTypeopcionális
     ÁFA kód az adóalanyiság típusanak jelzésére. Egy számjegy
     Megkötések
     KulcsÉrték
     typestring
     length1
     pattern[1-5]{1}
     CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/supplierInfo/supplierTaxNumber/vatCode
    • countyCode

     {CountyCodeType}

     simpleTypeopcionális
     Megyekód, két számjegy
     Megkötések
     KulcsÉrték
     typestring
     length2
     pattern[0-9]{2}
     CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/supplierInfo/supplierTaxNumber/countyCode
   • groupMemberTaxNumber

    {TaxNumberType}

    complexTypeopcionális
    Csoport tag adószáma, ha a termékbeszerzés vagy szolgáltatás nyújtása csoportazonosító szám alatt történt
    • taxpayerId

     {TaxpayerIdType}

     simpleTypekötelező
     Az adóalany adó törzsszáma. Csoportos adóalany esetén csoportazonosító szám
     Megkötések
     KulcsÉrték
     typestring
     length8
     pattern[0-9]{8}
     CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/supplierInfo/groupMemberTaxNumber/taxpayerId
    • vatCode

     {VatCodeType}

     simpleTypeopcionális
     ÁFA kód az adóalanyiság típusanak jelzésére. Egy számjegy
     Megkötések
     KulcsÉrték
     typestring
     length1
     pattern[1-5]{1}
     CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/supplierInfo/groupMemberTaxNumber/vatCode
    • countyCode

     {CountyCodeType}

     simpleTypeopcionális
     Megyekód, két számjegy
     Megkötések
     KulcsÉrték
     typestring
     length2
     pattern[0-9]{2}
     CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/supplierInfo/groupMemberTaxNumber/countyCode
   • communityVatNumber

    {CommunityVatNumberType}

    simpleTypeopcionális
    Közösségi adószám
    Megkötések
    KulcsÉrték
    typestring
    minLength4
    maxLength15
    pattern[A-Z]{2}[0-9A-Z]{2,13}
    CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/supplierInfo/communityVatNumber
   • supplierName

    {SimpleText512NotBlankType}

    simpleTypekötelező
    Az eladó (szállító) neve
    Megkötések
    KulcsÉrték
    typestring
    minLength1
    maxLength512
    pattern.*[^\s].*
    CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/supplierInfo/supplierName
   • supplierAddress

    {AddressType}

    complexTypekötelező
    Az eladó (szállító) címe
    • CHOICE - Az alábbi elemek közül pontosan egy szerepelhet
    • simpleAddress

     {SimpleAddressType}

     complexTypekötelező
     Egyszerű cím
     • countryCode

      {CountryCodeType}

      simpleTypekötelező
      Az országkód az ISO 3166 alpha-2 szabvány szerint
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typestring
      length2
      pattern[A-Z]{2}
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/supplierInfo/supplierAddress/simpleAddress/countryCode
     • region

      {SimpleText50NotBlankType}

      simpleTypeopcionális
      Tartomány kódja (amennyiben értelmezhető az adott országban) az ISO 3166-2 alpha 2 szabvány szerint
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typestring
      minLength1
      maxLength50
      pattern.*[^\s].*
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/supplierInfo/supplierAddress/simpleAddress/region
     • postalCode

      {PostalCodeType}

      simpleTypekötelező
      Irányítószám (amennyiben nem értelmezhető, 0000 értékkel kell kitölteni)
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typestring
      minLength4
      maxLength10
      pattern[A-Z0-9]{4,10}
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/supplierInfo/supplierAddress/simpleAddress/postalCode
     • city

      {SimpleText255NotBlankType}

      simpleTypekötelező
      Település
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typestring
      minLength1
      maxLength255
      pattern.*[^\s].*
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/supplierInfo/supplierAddress/simpleAddress/city
     • additionalAddressDetail

      {SimpleText255NotBlankType}

      simpleTypekötelező
      További címadatok (pl. közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó, helyrajzi szám, stb.)
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typestring
      minLength1
      maxLength255
      pattern.*[^\s].*
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/supplierInfo/supplierAddress/simpleAddress/additionalAddressDetail
    • detailedAddress

     {DetailedAddressType}

     complexTypekötelező
     Részletes cím
     • countryCode

      {CountryCodeType}

      simpleTypekötelező
      Az országkód ISO 3166 alpha-2 szabvány szerint
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typestring
      length2
      pattern[A-Z]{2}
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/supplierInfo/supplierAddress/detailedAddress/countryCode
     • region

      {SimpleText50NotBlankType}

      simpleTypeopcionális
      Tartomány kódja (amennyiben értelmezhető az adott országban) az ISO 3166-2 alpha 2 szabvány szerint
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typestring
      minLength1
      maxLength50
      pattern.*[^\s].*
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/supplierInfo/supplierAddress/detailedAddress/region
     • postalCode

      {PostalCodeType}

      simpleTypekötelező
      Irányítószám (amennyiben nem értelmezhető, 0000 értékkel kell kitölteni)
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typestring
      minLength4
      maxLength10
      pattern[A-Z0-9]{4,10}
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/supplierInfo/supplierAddress/detailedAddress/postalCode
     • city

      {SimpleText255NotBlankType}

      simpleTypekötelező
      Település
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typestring
      minLength1
      maxLength255
      pattern.*[^\s].*
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/supplierInfo/supplierAddress/detailedAddress/city
     • streetName

      {SimpleText255NotBlankType}

      simpleTypekötelező
      Közterület neve
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typestring
      minLength1
      maxLength255
      pattern.*[^\s].*
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/supplierInfo/supplierAddress/detailedAddress/streetName
     • publicPlaceCategory

      {SimpleText50NotBlankType}

      simpleTypekötelező
      Közterület jellege
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typestring
      minLength1
      maxLength50
      pattern.*[^\s].*
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/supplierInfo/supplierAddress/detailedAddress/publicPlaceCategory
     • number

      {SimpleText50NotBlankType}

      simpleTypeopcionális
      Házszám
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typestring
      minLength1
      maxLength50
      pattern.*[^\s].*
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/supplierInfo/supplierAddress/detailedAddress/number
     • building

      {SimpleText50NotBlankType}

      simpleTypeopcionális
      Épület
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typestring
      minLength1
      maxLength50
      pattern.*[^\s].*
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/supplierInfo/supplierAddress/detailedAddress/building
     • staircase

      {SimpleText50NotBlankType}

      simpleTypeopcionális
      Lépcsőház
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typestring
      minLength1
      maxLength50
      pattern.*[^\s].*
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/supplierInfo/supplierAddress/detailedAddress/staircase
     • floor

      {SimpleText50NotBlankType}

      simpleTypeopcionális
      Emelet
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typestring
      minLength1
      maxLength50
      pattern.*[^\s].*
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/supplierInfo/supplierAddress/detailedAddress/floor
     • door

      {SimpleText50NotBlankType}

      simpleTypeopcionális
      Ajtó
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typestring
      minLength1
      maxLength50
      pattern.*[^\s].*
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/supplierInfo/supplierAddress/detailedAddress/door
     • lotNumber

      {SimpleText50NotBlankType}

      simpleTypeopcionális
      Helyrajzi szám
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typestring
      minLength1
      maxLength50
      pattern.*[^\s].*
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/supplierInfo/supplierAddress/detailedAddress/lotNumber
   • supplierBankAccountNumber

    {BankAccountNumberType}

    simpleTypeopcionális
    Az eladó (szállító) bankszámlaszáma
    Megkötések
    KulcsÉrték
    typestring
    minLength15
    maxLength34
    pattern[0-9]{8}[-][0-9]{8}[-][0-9]{8}|[0-9]{8}[-][0-9]{8}|[A-Z]{2}[0-9]{2}[0-9A-Za-z]{11,30}
    CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/supplierInfo/supplierBankAccountNumber
   • individualExemption

    {boolean}

    simpleTypeopcionális
    Értéke true, amennyiben az eladó (szállító) alanyi ÁFA mentes
    CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/supplierInfo/individualExemption
   • exciseLicenceNum

    {SimpleText50NotBlankType}

    simpleTypeopcionális
    Az eladó adóraktári engedélyének vagy jövedéki engedélyének száma (2016. évi LXVIII. tv.)
    Megkötések
    KulcsÉrték
    typestring
    minLength1
    maxLength50
    pattern.*[^\s].*
    CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/supplierInfo/exciseLicenceNum
  • customerInfo

   {CustomerInfoType}

   complexTypeopcionális
   Vevő adatai
   • customerTaxNumber

    {TaxNumberType}

    complexTypeopcionális
    Adószám, amely alatt a számlán szereplő termékbeszerzés vagy szolgáltatás igénybevétele történt. Lehet csoportazonosító szám is
    • taxpayerId

     {TaxpayerIdType}

     simpleTypekötelező
     Az adóalany adó törzsszáma. Csoportos adóalany esetén csoportazonosító szám
     Megkötések
     KulcsÉrték
     typestring
     length8
     pattern[0-9]{8}
     CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/customerInfo/customerTaxNumber/taxpayerId
    • vatCode

     {VatCodeType}

     simpleTypeopcionális
     ÁFA kód az adóalanyiság típusanak jelzésére. Egy számjegy
     Megkötések
     KulcsÉrték
     typestring
     length1
     pattern[1-5]{1}
     CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/customerInfo/customerTaxNumber/vatCode
    • countyCode

     {CountyCodeType}

     simpleTypeopcionális
     Megyekód, két számjegy
     Megkötések
     KulcsÉrték
     typestring
     length2
     pattern[0-9]{2}
     CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/customerInfo/customerTaxNumber/countyCode
   • groupMemberTaxNumber

    {TaxNumberType}

    complexTypeopcionális
    Csoport tag adószáma, ha a termékbeszerzés vagy szolgáltatás igénybevétele csoportazonosító szám alatt történt
    • taxpayerId

     {TaxpayerIdType}

     simpleTypekötelező
     Az adóalany adó törzsszáma. Csoportos adóalany esetén csoportazonosító szám
     Megkötések
     KulcsÉrték
     typestring
     length8
     pattern[0-9]{8}
     CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/customerInfo/groupMemberTaxNumber/taxpayerId
    • vatCode

     {VatCodeType}

     simpleTypeopcionális
     ÁFA kód az adóalanyiság típusanak jelzésére. Egy számjegy
     Megkötések
     KulcsÉrték
     typestring
     length1
     pattern[1-5]{1}
     CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/customerInfo/groupMemberTaxNumber/vatCode
    • countyCode

     {CountyCodeType}

     simpleTypeopcionális
     Megyekód, két számjegy
     Megkötések
     KulcsÉrték
     typestring
     length2
     pattern[0-9]{2}
     CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/customerInfo/groupMemberTaxNumber/countyCode
   • communityVatNumber

    {CommunityVatNumberType}

    simpleTypeopcionális
    Közösségi adószám
    Megkötések
    KulcsÉrték
    typestring
    minLength4
    maxLength15
    pattern[A-Z]{2}[0-9A-Z]{2,13}
    CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/customerInfo/communityVatNumber
   • thirdStateTaxId

    {SimpleText50NotBlankType}

    simpleTypeopcionális
    Harmadik országbeli adóazonosító
    Megkötések
    KulcsÉrték
    typestring
    minLength1
    maxLength50
    pattern.*[^\s].*
    CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/customerInfo/thirdStateTaxId
   • customerName

    {SimpleText512NotBlankType}

    simpleTypekötelező
    A vevő neve
    Megkötések
    KulcsÉrték
    typestring
    minLength1
    maxLength512
    pattern.*[^\s].*
    CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/customerInfo/customerName
   • customerAddress

    {AddressType}

    complexTypekötelező
    A vevő címe
    • CHOICE - Az alábbi elemek közül pontosan egy szerepelhet
    • simpleAddress

     {SimpleAddressType}

     complexTypekötelező
     Egyszerű cím
     • countryCode

      {CountryCodeType}

      simpleTypekötelező
      Az országkód az ISO 3166 alpha-2 szabvány szerint
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typestring
      length2
      pattern[A-Z]{2}
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/customerInfo/customerAddress/simpleAddress/countryCode
     • region

      {SimpleText50NotBlankType}

      simpleTypeopcionális
      Tartomány kódja (amennyiben értelmezhető az adott országban) az ISO 3166-2 alpha 2 szabvány szerint
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typestring
      minLength1
      maxLength50
      pattern.*[^\s].*
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/customerInfo/customerAddress/simpleAddress/region
     • postalCode

      {PostalCodeType}

      simpleTypekötelező
      Irányítószám (amennyiben nem értelmezhető, 0000 értékkel kell kitölteni)
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typestring
      minLength4
      maxLength10
      pattern[A-Z0-9]{4,10}
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/customerInfo/customerAddress/simpleAddress/postalCode
     • city

      {SimpleText255NotBlankType}

      simpleTypekötelező
      Település
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typestring
      minLength1
      maxLength255
      pattern.*[^\s].*
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/customerInfo/customerAddress/simpleAddress/city
     • additionalAddressDetail

      {SimpleText255NotBlankType}

      simpleTypekötelező
      További címadatok (pl. közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó, helyrajzi szám, stb.)
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typestring
      minLength1
      maxLength255
      pattern.*[^\s].*
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/customerInfo/customerAddress/simpleAddress/additionalAddressDetail
    • detailedAddress

     {DetailedAddressType}

     complexTypekötelező
     Részletes cím
     • countryCode

      {CountryCodeType}

      simpleTypekötelező
      Az országkód ISO 3166 alpha-2 szabvány szerint
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typestring
      length2
      pattern[A-Z]{2}
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/customerInfo/customerAddress/detailedAddress/countryCode
     • region

      {SimpleText50NotBlankType}

      simpleTypeopcionális
      Tartomány kódja (amennyiben értelmezhető az adott országban) az ISO 3166-2 alpha 2 szabvány szerint
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typestring
      minLength1
      maxLength50
      pattern.*[^\s].*
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/customerInfo/customerAddress/detailedAddress/region
     • postalCode

      {PostalCodeType}

      simpleTypekötelező
      Irányítószám (amennyiben nem értelmezhető, 0000 értékkel kell kitölteni)
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typestring
      minLength4
      maxLength10
      pattern[A-Z0-9]{4,10}
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/customerInfo/customerAddress/detailedAddress/postalCode
     • city

      {SimpleText255NotBlankType}

      simpleTypekötelező
      Település
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typestring
      minLength1
      maxLength255
      pattern.*[^\s].*
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/customerInfo/customerAddress/detailedAddress/city
     • streetName

      {SimpleText255NotBlankType}

      simpleTypekötelező
      Közterület neve
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typestring
      minLength1
      maxLength255
      pattern.*[^\s].*
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/customerInfo/customerAddress/detailedAddress/streetName
     • publicPlaceCategory

      {SimpleText50NotBlankType}

      simpleTypekötelező
      Közterület jellege
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typestring
      minLength1
      maxLength50
      pattern.*[^\s].*
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/customerInfo/customerAddress/detailedAddress/publicPlaceCategory
     • number

      {SimpleText50NotBlankType}

      simpleTypeopcionális
      Házszám
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typestring
      minLength1
      maxLength50
      pattern.*[^\s].*
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/customerInfo/customerAddress/detailedAddress/number
     • building

      {SimpleText50NotBlankType}

      simpleTypeopcionális
      Épület
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typestring
      minLength1
      maxLength50
      pattern.*[^\s].*
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/customerInfo/customerAddress/detailedAddress/building
     • staircase

      {SimpleText50NotBlankType}

      simpleTypeopcionális
      Lépcsőház
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typestring
      minLength1
      maxLength50
      pattern.*[^\s].*
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/customerInfo/customerAddress/detailedAddress/staircase
     • floor

      {SimpleText50NotBlankType}

      simpleTypeopcionális
      Emelet
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typestring
      minLength1
      maxLength50
      pattern.*[^\s].*
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/customerInfo/customerAddress/detailedAddress/floor
     • door

      {SimpleText50NotBlankType}

      simpleTypeopcionális
      Ajtó
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typestring
      minLength1
      maxLength50
      pattern.*[^\s].*
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/customerInfo/customerAddress/detailedAddress/door
     • lotNumber

      {SimpleText50NotBlankType}

      simpleTypeopcionális
      Helyrajzi szám
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typestring
      minLength1
      maxLength50
      pattern.*[^\s].*
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/customerInfo/customerAddress/detailedAddress/lotNumber
   • customerBankAccountNumber

    {BankAccountNumberType}

    simpleTypeopcionális
    Vevő bankszámlaszáma
    Megkötések
    KulcsÉrték
    typestring
    minLength15
    maxLength34
    pattern[0-9]{8}[-][0-9]{8}[-][0-9]{8}|[0-9]{8}[-][0-9]{8}|[A-Z]{2}[0-9]{2}[0-9A-Za-z]{11,30}
    CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/customerInfo/customerBankAccountNumber
  • fiscalRepresentativeInfo

   {FiscalRepresentativeType}

   complexTypeopcionális
   Pénzügyi képviselő adatai
   • fiscalRepresentativeTaxNumber

    {TaxNumberType}

    complexTypekötelező
    A pénzügyi képviselő adószáma
    • taxpayerId

     {TaxpayerIdType}

     simpleTypekötelező
     Az adóalany adó törzsszáma. Csoportos adóalany esetén csoportazonosító szám
     Megkötések
     KulcsÉrték
     typestring
     length8
     pattern[0-9]{8}
     CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/fiscalRepresentativeInfo/fiscalRepresentativeTaxNumber/taxpayerId
    • vatCode

     {VatCodeType}

     simpleTypeopcionális
     ÁFA kód az adóalanyiság típusanak jelzésére. Egy számjegy
     Megkötések
     KulcsÉrték
     typestring
     length1
     pattern[1-5]{1}
     CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/fiscalRepresentativeInfo/fiscalRepresentativeTaxNumber/vatCode
    • countyCode

     {CountyCodeType}

     simpleTypeopcionális
     Megyekód, két számjegy
     Megkötések
     KulcsÉrték
     typestring
     length2
     pattern[0-9]{2}
     CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/fiscalRepresentativeInfo/fiscalRepresentativeTaxNumber/countyCode
   • fiscalRepresentativeName

    {SimpleText512NotBlankType}

    simpleTypekötelező
    A pénzügyi képviselő neve
    Megkötések
    KulcsÉrték
    typestring
    minLength1
    maxLength512
    pattern.*[^\s].*
    CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/fiscalRepresentativeInfo/fiscalRepresentativeName
   • fiscalRepresentativeAddress

    {AddressType}

    complexTypekötelező
    Pénzügyi képviselő címe
    • CHOICE - Az alábbi elemek közül pontosan egy szerepelhet
    • simpleAddress

     {SimpleAddressType}

     complexTypekötelező
     Egyszerű cím
     • countryCode

      {CountryCodeType}

      simpleTypekötelező
      Az országkód az ISO 3166 alpha-2 szabvány szerint
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typestring
      length2
      pattern[A-Z]{2}
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/fiscalRepresentativeInfo/fiscalRepresentativeAddress/simpleAddress/countryCode
     • region

      {SimpleText50NotBlankType}

      simpleTypeopcionális
      Tartomány kódja (amennyiben értelmezhető az adott országban) az ISO 3166-2 alpha 2 szabvány szerint
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typestring
      minLength1
      maxLength50
      pattern.*[^\s].*
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/fiscalRepresentativeInfo/fiscalRepresentativeAddress/simpleAddress/region
     • postalCode

      {PostalCodeType}

      simpleTypekötelező
      Irányítószám (amennyiben nem értelmezhető, 0000 értékkel kell kitölteni)
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typestring
      minLength4
      maxLength10
      pattern[A-Z0-9]{4,10}
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/fiscalRepresentativeInfo/fiscalRepresentativeAddress/simpleAddress/postalCode
     • city

      {SimpleText255NotBlankType}

      simpleTypekötelező
      Település
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typestring
      minLength1
      maxLength255
      pattern.*[^\s].*
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/fiscalRepresentativeInfo/fiscalRepresentativeAddress/simpleAddress/city
     • additionalAddressDetail

      {SimpleText255NotBlankType}

      simpleTypekötelező
      További címadatok (pl. közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó, helyrajzi szám, stb.)
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typestring
      minLength1
      maxLength255
      pattern.*[^\s].*
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/fiscalRepresentativeInfo/fiscalRepresentativeAddress/simpleAddress/additionalAddressDetail
    • detailedAddress

     {DetailedAddressType}

     complexTypekötelező
     Részletes cím
     • countryCode

      {CountryCodeType}

      simpleTypekötelező
      Az országkód ISO 3166 alpha-2 szabvány szerint
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typestring
      length2
      pattern[A-Z]{2}
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/fiscalRepresentativeInfo/fiscalRepresentativeAddress/detailedAddress/countryCode
     • region

      {SimpleText50NotBlankType}

      simpleTypeopcionális
      Tartomány kódja (amennyiben értelmezhető az adott országban) az ISO 3166-2 alpha 2 szabvány szerint
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typestring
      minLength1
      maxLength50
      pattern.*[^\s].*
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/fiscalRepresentativeInfo/fiscalRepresentativeAddress/detailedAddress/region
     • postalCode

      {PostalCodeType}

      simpleTypekötelező
      Irányítószám (amennyiben nem értelmezhető, 0000 értékkel kell kitölteni)
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typestring
      minLength4
      maxLength10
      pattern[A-Z0-9]{4,10}
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/fiscalRepresentativeInfo/fiscalRepresentativeAddress/detailedAddress/postalCode
     • city

      {SimpleText255NotBlankType}

      simpleTypekötelező
      Település
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typestring
      minLength1
      maxLength255
      pattern.*[^\s].*
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/fiscalRepresentativeInfo/fiscalRepresentativeAddress/detailedAddress/city
     • streetName

      {SimpleText255NotBlankType}

      simpleTypekötelező
      Közterület neve
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typestring
      minLength1
      maxLength255
      pattern.*[^\s].*
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/fiscalRepresentativeInfo/fiscalRepresentativeAddress/detailedAddress/streetName
     • publicPlaceCategory

      {SimpleText50NotBlankType}

      simpleTypekötelező
      Közterület jellege
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typestring
      minLength1
      maxLength50
      pattern.*[^\s].*
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/fiscalRepresentativeInfo/fiscalRepresentativeAddress/detailedAddress/publicPlaceCategory
     • number

      {SimpleText50NotBlankType}

      simpleTypeopcionális
      Házszám
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typestring
      minLength1
      maxLength50
      pattern.*[^\s].*
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/fiscalRepresentativeInfo/fiscalRepresentativeAddress/detailedAddress/number
     • building

      {SimpleText50NotBlankType}

      simpleTypeopcionális
      Épület
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typestring
      minLength1
      maxLength50
      pattern.*[^\s].*
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/fiscalRepresentativeInfo/fiscalRepresentativeAddress/detailedAddress/building
     • staircase

      {SimpleText50NotBlankType}

      simpleTypeopcionális
      Lépcsőház
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typestring
      minLength1
      maxLength50
      pattern.*[^\s].*
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/fiscalRepresentativeInfo/fiscalRepresentativeAddress/detailedAddress/staircase
     • floor

      {SimpleText50NotBlankType}

      simpleTypeopcionális
      Emelet
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typestring
      minLength1
      maxLength50
      pattern.*[^\s].*
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/fiscalRepresentativeInfo/fiscalRepresentativeAddress/detailedAddress/floor
     • door

      {SimpleText50NotBlankType}

      simpleTypeopcionális
      Ajtó
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typestring
      minLength1
      maxLength50
      pattern.*[^\s].*
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/fiscalRepresentativeInfo/fiscalRepresentativeAddress/detailedAddress/door
     • lotNumber

      {SimpleText50NotBlankType}

      simpleTypeopcionális
      Helyrajzi szám
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typestring
      minLength1
      maxLength50
      pattern.*[^\s].*
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/fiscalRepresentativeInfo/fiscalRepresentativeAddress/detailedAddress/lotNumber
   • fiscalRepresentativeBankAccountNumber

    {BankAccountNumberType}

    simpleTypeopcionális
    Pénzügyi képviselő által a számla kibocsátó (eladó) számára megnyitott bankszámla bankszámlaszáma
    Megkötések
    KulcsÉrték
    typestring
    minLength15
    maxLength34
    pattern[0-9]{8}[-][0-9]{8}[-][0-9]{8}|[0-9]{8}[-][0-9]{8}|[A-Z]{2}[0-9]{2}[0-9A-Za-z]{11,30}
    CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/fiscalRepresentativeInfo/fiscalRepresentativeBankAccountNumber
  • invoiceData

   {InvoiceDataType}

   complexTypekötelező
   Számla adatok
   • invoiceNumber

    {SimpleText50NotBlankType}

    simpleTypekötelező
    Számla vagy módosító okirat sorszáma - ÁFA tv. 169. § b) vagy 170. § (1) bek. b) pont
    Megkötések
    KulcsÉrték
    typestring
    minLength1
    maxLength50
    pattern.*[^\s].*
    CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/invoiceData/invoiceNumber
   • invoiceCategory

    {InvoiceCategoryType}

    simpleTypekötelező
    A számla típusa, módosító okirat esetén az eredeti számla típusa
    Megkötések
    KulcsÉrték
    typestring
    enumeration
    • NORMAL / Normál (nem egyszerűsített és nem gyűjtő) számla
    • SIMPLIFIED / Egyszerűsített számla
    • AGGREGATE / Gyűjtőszámla
    CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/invoiceData/invoiceCategory
   • invoiceIssueDate

    {DateType}

    simpleTypeopcionális
    Számla kelte - ÁFA tv. 169. § a)
    Megkötések
    KulcsÉrték
    typedate
    pattern\d{4}-\d{2}-\d{2}
    CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/invoiceData/invoiceIssueDate
   • invoiceDeliveryDate

    {DateType}

    simpleTypeopcionális
    Teljesítés dátuma (ha nem szerepel a számlán, akkor azonos a számla keltével) - ÁFA tv. 169. § g)
    Megkötések
    KulcsÉrték
    typedate
    pattern\d{4}-\d{2}-\d{2}
    CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/invoiceData/invoiceDeliveryDate
   • invoiceDeliveryPeriodStart

    {DateType}

    simpleTypeopcionális
    Amennyiben a számla egy időszakra vonatkozik, akkor az időszak első napja
    Megkötések
    KulcsÉrték
    typedate
    pattern\d{4}-\d{2}-\d{2}
    CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/invoiceData/invoiceDeliveryPeriodStart
   • invoiceDeliveryPeriodEnd

    {DateType}

    simpleTypeopcionális
    Amennyiben a számla egy időszakra vonatkozik, akkor az időszak utolsó napja
    Megkötések
    KulcsÉrték
    typedate
    pattern\d{4}-\d{2}-\d{2}
    CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/invoiceData/invoiceDeliveryPeriodEnd
   • invoiceAccountingDeliveryDate

    {DateType}

    simpleTypeopcionális
    Számviteli teljesítés dátuma. Időszak esetén az időszak utolsó napja
    Megkötések
    KulcsÉrték
    typedate
    pattern\d{4}-\d{2}-\d{2}
    CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/invoiceData/invoiceAccountingDeliveryDate
   • currencyCode

    {CurrencyType}

    simpleTypekötelező
    A számla pénzneme az ISO 4217 szabvány szerint
    Megkötések
    KulcsÉrték
    typestring
    length3
    pattern[A-Z]{3}
    CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/invoiceData/currencyCode
   • exchangeRate

    {ExchangeRateType}

    simpleTypeopcionális
    HUF-tól különböző pénznem esetén az alkalmazott árfolyam: egy egység értéke HUF-ban
    Megkötések
    KulcsÉrték
    typedecimal
    totalDigits14
    fractionDigits6
    minExclusive0.00
    CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/invoiceData/exchangeRate
   • selfBillingIndicator

    {boolean}

    simpleTypeopcionális
    Önszámlázás jelölése (önszámlázás esetén true)
    CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/invoiceData/selfBillingIndicator
   • paymentMethod

    {PaymentMethodType}

    simpleTypeopcionális
    Fizetés módja
    Megkötések
    KulcsÉrték
    typestring
    enumeration
    • TRANSFER / Banki átutalás
    • CASH / Készpénz
    • CARD / Bankkártya, hitelkártya, egyéb készpénz helyettesítő eszköz
    • VOUCHER / Utalvány, váltó, egyéb pénzhelyettesítő eszköz
    • OTHER / Egyéb
    CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/invoiceData/paymentMethod
   • paymentDate

    {DateType}

    simpleTypeopcionális
    Fizetési határidő
    Megkötések
    KulcsÉrték
    typedate
    pattern\d{4}-\d{2}-\d{2}
    CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/invoiceData/paymentDate
   • cashAccountingIndicator

    {boolean}

    simpleTypeopcionális
    Pénzforgalmi elszámolás jelölése, ha az szerepel a számlán - ÁFA tv. 169. § h). Értéke true pénzforgalmi elszámolás esetén
    CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/invoiceData/cashAccountingIndicator
   • invoiceAppearance

    {InvoiceAppearanceType}

    simpleTypekötelező
    A számla vagy módosító okirat megjelenési formája
    Megkötések
    KulcsÉrték
    typestring
    enumeration
    • PAPER / Papír alapú számla
    • ELECTRONIC / Elektronikus formában előállított, nem EDI számla
    • EDI / EDI számla
    • UNKNOWN / A szoftver nem képes azonosítani vagy a kiállításkor nem ismert
    CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/invoiceData/invoiceAppearance
   • electronicInvoiceHash

    {SHA256Type}

    simpleTypeopcionális
    Elektronikus számla vagy módosító okirat állomány SHA256 lenyomata
    Megkötések
    KulcsÉrték
    typestring
    length64
    pattern[0-9A-F]{64}
    CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/invoiceData/electronicInvoiceHash
   • additionalInvoiceData

    {AdditionalDataType}

    complexTypeopcionális
    A számlára vonatkozó egyéb adat
    Korlátlan mennyiségben szerepelhet.
    • dataName

     {DataNameType}

     simpleTypekötelező
     Az adatmező egyedi azonosítója
     Megkötések
     KulcsÉrték
     typestring
     minLength1
     maxLength255
     pattern[A-Z][0-9]{5}[_][_A-Z0-9]{1,249}
     CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/invoiceData/additionalInvoiceData/[n:∞]/dataName
    • dataDescription

     {SimpleText255NotBlankType}

     simpleTypekötelező
     Az adatmező tartalmának szöveges leírása
     Megkötések
     KulcsÉrték
     typestring
     minLength1
     maxLength255
     pattern.*[^\s].*
     CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/invoiceData/additionalInvoiceData/[n:∞]/dataDescription
    • dataValue

     {SimpleText512NotBlankType}

     simpleTypekötelező
     Az adat értéke
     Megkötések
     KulcsÉrték
     typestring
     minLength1
     maxLength512
     pattern.*[^\s].*
     CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceHead/invoiceData/additionalInvoiceData/[n:∞]/dataValue
 • invoiceLines

  {LinesType}

  complexTypeopcionális
  A számlán szereplő tételek adatai
  • line

   {LineType}

   complexTypekötelező
   Termék/szolgáltatás tétel
   Korlátlan mennyiségben szerepelhet.
   • lineNumber

    {LineNumberType}

    simpleTypekötelező
    A tétel sorszáma
    Megkötések
    KulcsÉrték
    typenonNegativeInteger
    minInclusive1
    CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceLines/line/[n:∞]/lineNumber
   • lineModificationReference

    {LineModificationReferenceType}

    complexTypeopcionális
    Módosításról történő adatszolgáltatás esetén a tételsor módosítás jellegének jelölése
    • lineNumberReference

     {LineNumberType}

     simpleTypekötelező
     Az eredeti számla módosítással érintett tételének sorszáma (lineNumber). Új tétel létrehozása esetén az új tétel sorszáma, a meglévő tételsorok számozásának folytatásaként
     Megkötések
     KulcsÉrték
     typenonNegativeInteger
     minInclusive1
     CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceLines/line/[n:∞]/lineModificationReference/lineNumberReference
    • lineOperation

     {LineOperationType}

     simpleTypekötelező
     A számlatétel módosításának jellege
     Megkötések
     KulcsÉrték
     typestring
     enumeration
     • CREATE /
     • MODIFY /
     CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceLines/line/[n:∞]/lineModificationReference/lineOperation
   • referencesToOtherLines

    {ReferencesToOtherLinesType}

    complexTypeopcionális
    Hivatkozások kapcsolódó tételekre, ha ez az ÁFA törvény alapján szükséges
    • referenceToOtherLine

     {LineNumberType}

     simpleTypekötelező
     Hivatkozások kapcsolódó tételekre, ha ez az ÁFA törvény alapján szükséges
     Korlátlan mennyiségben szerepelhet.
     Megkötések
     KulcsÉrték
     typenonNegativeInteger
     minInclusive1
     CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceLines/line/[n:∞]/referencesToOtherLines/referenceToOtherLine/[n:∞]
   • advanceIndicator

    {boolean}

    simpleTypeopcionális
    Értéke true, ha a számla tétel előleg jellegű
    CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceLines/line/[n:∞]/advanceIndicator
   • productCodes

    {ProductCodesType}

    complexTypeopcionális
    Termékkódok
    • productCode

     {ProductCodeType}

     complexTypekötelező
     Termékkód
     Korlátlan mennyiségben szerepelhet.
     • productCodeCategory

      {ProductCodeCategoryType}

      simpleTypekötelező
      A termékkód fajtájának (pl. VTSZ, CsK, stb.) jelölése
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typestring
      minLength2
      maxLength5
      enumeration
      • VTSZ / Vámtarifa szám VTSZ
      • SZJ / Szolgáltatás jegyzék szám SZJ
      • KN / KN kód (Kombinált Nómenklatúra, 2658/87/EGK rendelet I. melléklete)
      • AHK / A Jövedéki törvény (2016. évi LXVIII. tv) szerinti e-TKO adminisztratív hivatkozási kódja AHK
      • CSK / A termék 343/2011. (XII. 29) Korm. rendelet 1. sz. melléklet A) cím szerinti csomagolószer-katalógus kódja (CsK kód)
      • KT / A termék 343/2011. (XII. 29) Korm. rendelet 1. sz. melléklet B) cím szerinti környezetvédelmi termékkódja (Kt kód)
      • EJ / Építményjegyzék szám
      • OWN / A vállalkozás által képzett termékkód
      • OTHER / Egyéb termékkód
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceLines/line/[n:∞]/productCodes/productCode/[n:∞]/productCodeCategory
     • CHOICE - Az alábbi elemek közül pontosan egy szerepelhet
     • productCodeValue

      {ProductCodeValueType}

      simpleTypekötelező
      A termékkód értéke nem saját termékkód esetén
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typestring
      minLength2
      maxLength30
      pattern[A-Z0-9]{2,30}
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceLines/line/[n:∞]/productCodes/productCode/[n:∞]/productCodeValue
     • productCodeOwnValue

      {SimpleText50NotBlankType}

      simpleTypekötelező
      Saját termékkód értéke
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typestring
      minLength1
      maxLength50
      pattern.*[^\s].*
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceLines/line/[n:∞]/productCodes/productCode/[n:∞]/productCodeOwnValue
   • lineDescription

    {SimpleText255NotBlankType}

    simpleTypeopcionális
    A termék vagy szolgáltatás megnevezése
    Megkötések
    KulcsÉrték
    typestring
    minLength1
    maxLength255
    pattern.*[^\s].*
    CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceLines/line/[n:∞]/lineDescription
   • quantity

    {QuantityType}

    simpleTypeopcionális
    Mennyiség
    Megkötések
    KulcsÉrték
    typedecimal
    totalDigits22
    fractionDigits6
    CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceLines/line/[n:∞]/quantity
   • unitOfMeasure

    {SimpleText50NotBlankType}

    simpleTypeopcionális
    Mennyiségi egység
    Megkötések
    KulcsÉrték
    typestring
    minLength1
    maxLength50
    pattern.*[^\s].*
    CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceLines/line/[n:∞]/unitOfMeasure
   • unitPrice

    {QuantityType}

    simpleTypeopcionális
    Egységár a számla pénznemében. Egyszerűsített számla esetén bruttó, egyéb esetben nettó egységár
    Megkötések
    KulcsÉrték
    typedecimal
    totalDigits22
    fractionDigits6
    CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceLines/line/[n:∞]/unitPrice
   • lineDiscountData

    {DiscountDataType}

    complexTypeopcionális
    A tételhez tartozó árengedmény adatok
    • discountDescription

     {SimpleText255NotBlankType}

     simpleTypeopcionális
     Az árengedmény leírása
     Megkötések
     KulcsÉrték
     typestring
     minLength1
     maxLength255
     pattern.*[^\s].*
     CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceLines/line/[n:∞]/lineDiscountData/discountDescription
    • discountValue

     {MonetaryType}

     simpleTypeopcionális
     Tételhez tartozó árengedmény összege a számla pénznemében, ha az egységár nem tartalmazza
     Megkötések
     KulcsÉrték
     typedecimal
     totalDigits18
     fractionDigits2
     CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceLines/line/[n:∞]/lineDiscountData/discountValue
    • discountRate

     {RateType}

     simpleTypeopcionális
     Tételhez tartozó árengedmény aránya, ha az egységár nem tartalmazza
     Megkötések
     KulcsÉrték
     typedecimal
     minInclusive0
     maxInclusive1
     totalDigits5
     fractionDigits4
     CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceLines/line/[n:∞]/lineDiscountData/discountRate
   • intermediatedService

    {boolean}

    simpleTypeopcionális
    Értéke true ha a tétel közvetített szolgáltatás - Számviteli tv. 3.§ (4) 1
    CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceLines/line/[n:∞]/intermediatedService
   • aggregateInvoiceLineData

    {AggregateInvoiceLineDataType}

    complexTypeopcionális
    Gyűjtő számla adatok
    • lineExchangeRate

     {ExchangeRateType}

     simpleTypeopcionális
     A tételhez tartozó árfolyam, 1 (egy) egységre vonatkoztatva. Csak külföldi pénznemben kiállított gyűjtő számla esetén kitöltendő
     Megkötések
     KulcsÉrték
     typedecimal
     totalDigits14
     fractionDigits6
     minExclusive0.00
     CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceLines/line/[n:∞]/aggregateInvoiceLineData/lineExchangeRate
    • lineDeliveryDate

     {DateType}

     simpleTypekötelező
     Gyűjtőszámla esetén az adott tétel teljesítési dátuma
     Megkötések
     KulcsÉrték
     typedate
     pattern\d{4}-\d{2}-\d{2}
     CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceLines/line/[n:∞]/aggregateInvoiceLineData/lineDeliveryDate
   • newTransportMean

    {NewTransportMeanType}

    complexTypeopcionális
    Új közlekedési eszköz értékesítés ÁFA tv. 89 § ill. 169 § o)
    • brand

     {SimpleText50NotBlankType}

     simpleTypeopcionális
     Gyártmány/típus
     Megkötések
     KulcsÉrték
     typestring
     minLength1
     maxLength50
     pattern.*[^\s].*
     CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceLines/line/[n:∞]/newTransportMean/brand
    • serialNum

     {SimpleText255NotBlankType}

     simpleTypeopcionális
     Alvázszám/gyári szám/Gyártási szám
     Megkötések
     KulcsÉrték
     typestring
     minLength1
     maxLength255
     pattern.*[^\s].*
     CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceLines/line/[n:∞]/newTransportMean/serialNum
    • engineNum

     {SimpleText255NotBlankType}

     simpleTypeopcionális
     Motorszám
     Megkötések
     KulcsÉrték
     typestring
     minLength1
     maxLength255
     pattern.*[^\s].*
     CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceLines/line/[n:∞]/newTransportMean/engineNum
    • firstEntryIntoService

     {DateType}

     simpleTypekötelező
     Első forgalomba helyezés időpontja
     Megkötések
     KulcsÉrték
     typedate
     pattern\d{4}-\d{2}-\d{2}
     CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceLines/line/[n:∞]/newTransportMean/firstEntryIntoService
    • CHOICE - Az alábbi elemek közül pontosan egy szerepelhet
    • vehicle

     {VehicleType}

     complexTypekötelező
     Szárazföldi közlekedési eszköz további adatai
     • engineCapacity

      {QuantityType}

      simpleTypekötelező
      Hengerűrtartalom köbcentiméterben
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typedecimal
      totalDigits22
      fractionDigits6
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceLines/line/[n:∞]/newTransportMean/vehicle/engineCapacity
     • enginePower

      {QuantityType}

      simpleTypekötelező
      Teljesítmény kW-ban
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typedecimal
      totalDigits22
      fractionDigits6
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceLines/line/[n:∞]/newTransportMean/vehicle/enginePower
     • kms

      {QuantityType}

      simpleTypekötelező
      Futott kilóméterek száma
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typedecimal
      totalDigits22
      fractionDigits6
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceLines/line/[n:∞]/newTransportMean/vehicle/kms
    • vessel

     {VesselType}

     complexTypekötelező
     Vízi jármű adatai
     • length

      {QuantityType}

      simpleTypekötelező
      Hajó hossza méterben
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typedecimal
      totalDigits22
      fractionDigits6
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceLines/line/[n:∞]/newTransportMean/vessel/length
     • activityReferred

      {boolean}

      simpleTypekötelező
      Értéke true, ha a jármű az ÁFA tv. 259.§ 25. b) szerinti kivétel alá tartozik
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceLines/line/[n:∞]/newTransportMean/vessel/activityReferred
     • sailedHours

      {QuantityType}

      simpleTypekötelező
      Hajózott órák száma
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typedecimal
      totalDigits22
      fractionDigits6
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceLines/line/[n:∞]/newTransportMean/vessel/sailedHours
    • aircraft

     {AircraftType}

     complexTypekötelező
     Légi közlekedési eszköz
     • takeOffWeight

      {QuantityType}

      simpleTypekötelező
      Felszállási tömeg kilogrammban
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typedecimal
      totalDigits22
      fractionDigits6
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceLines/line/[n:∞]/newTransportMean/aircraft/takeOffWeight
     • airCargo

      {boolean}

      simpleTypekötelező
      Értéke true ha a jármű az ÁFA tv. 259.§ 25. c) szerinti kivétel alá tartozik
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceLines/line/[n:∞]/newTransportMean/aircraft/airCargo
     • operationHours

      {QuantityType}

      simpleTypekötelező
      Repült órák száma
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typedecimal
      totalDigits22
      fractionDigits6
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceLines/line/[n:∞]/newTransportMean/aircraft/operationHours
   • depositIndicator

    {boolean}

    simpleTypeopcionális
    Értéke true, ha a tétel betétdíj jellegű
    CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceLines/line/[n:∞]/depositIndicator
   • marginSchemeIndicator

    {MarginSchemeType}

    simpleTypeopcionális
    Különbözet szerinti szabályozás jelölése - ÁFA tv. 169. § p) q)
    Megkötések
    KulcsÉrték
    typestring
    enumeration
    • TRAVEL_AGENCY / Utazási irodák
    • SECOND_HAND / Használt cikkek
    • ARTWORK / Műalkotások
    • ANTIQUES / Gyűjteménydarabok és régiségek
    CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceLines/line/[n:∞]/marginSchemeIndicator
   • ekaerIds

    {EkaerIdsType}

    complexTypeopcionális
    A tételhez tartozó EKÁER azonosító(k)
    • ekaerId

     {EkaerIdType}

     simpleTypekötelező
     A tételhez tartozó EKÁER azonosító
     Korlátlan mennyiségben szerepelhet.
     Megkötések
     KulcsÉrték
     typestring
     length15
     pattern[E]{1}[0-9]{6}[0-9A-F]{8}
     CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceLines/line/[n:∞]/ekaerIds/ekaerId/[n:∞]
   • obligatedForProductFee

    {boolean}

    simpleTypeopcionális
    Értéke true ha a tételt termékdíj fizetési kötelezettség terheli
    CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceLines/line/[n:∞]/obligatedForProductFee
   • GPCExcise

    {MonetaryType}

    simpleTypeopcionális
    Földgáz, villamos energia, szén jövedéki adója forintban - Jöt. 118. § (2)
    Megkötések
    KulcsÉrték
    typedecimal
    totalDigits18
    fractionDigits2
    CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceLines/line/[n:∞]/GPCExcise
   • dieselOilPurchase

    {DieselOilPurchaseType}

    complexTypeopcionális
    Gázolaj adózottan történő beszerzésének adatai – 45/2016 (XI. 29.) NGM rendelet 75. § (1) a)
    • purchaseLocation

     {SimpleAddressType}

     complexTypekötelező
     Gázolaj beszerzés helye
     • countryCode

      {CountryCodeType}

      simpleTypekötelező
      Az országkód az ISO 3166 alpha-2 szabvány szerint
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typestring
      length2
      pattern[A-Z]{2}
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceLines/line/[n:∞]/dieselOilPurchase/purchaseLocation/countryCode
     • region

      {SimpleText50NotBlankType}

      simpleTypeopcionális
      Tartomány kódja (amennyiben értelmezhető az adott országban) az ISO 3166-2 alpha 2 szabvány szerint
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typestring
      minLength1
      maxLength50
      pattern.*[^\s].*
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceLines/line/[n:∞]/dieselOilPurchase/purchaseLocation/region
     • postalCode

      {PostalCodeType}

      simpleTypekötelező
      Irányítószám (amennyiben nem értelmezhető, 0000 értékkel kell kitölteni)
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typestring
      minLength4
      maxLength10
      pattern[A-Z0-9]{4,10}
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceLines/line/[n:∞]/dieselOilPurchase/purchaseLocation/postalCode
     • city

      {SimpleText255NotBlankType}

      simpleTypekötelező
      Település
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typestring
      minLength1
      maxLength255
      pattern.*[^\s].*
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceLines/line/[n:∞]/dieselOilPurchase/purchaseLocation/city
     • additionalAddressDetail

      {SimpleText255NotBlankType}

      simpleTypekötelező
      További címadatok (pl. közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó, helyrajzi szám, stb.)
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typestring
      minLength1
      maxLength255
      pattern.*[^\s].*
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceLines/line/[n:∞]/dieselOilPurchase/purchaseLocation/additionalAddressDetail
    • purchaseDate

     {DateType}

     simpleTypekötelező
     Gázolaj beszerzés dátuma
     Megkötések
     KulcsÉrték
     typedate
     pattern\d{4}-\d{2}-\d{2}
     CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceLines/line/[n:∞]/dieselOilPurchase/purchaseDate
    • vehicleRegistrationNumber

     {RegNumType}

     simpleTypekötelező
     Kereskedelmi jármű forgalmi rendszáma (csak betűk és számok
     Megkötések
     KulcsÉrték
     typestring
     minLength2
     maxLength30
     pattern[A-Z0-9]{2,30}
     CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceLines/line/[n:∞]/dieselOilPurchase/vehicleRegistrationNumber
    • dieselOilQuantity

     {QuantityType}

     simpleTypeopcionális
     Gépi bérmunka-szolgáltatás során felhasznált gázolaj mennyisége literben – Jöt. 117. § (2)
     Megkötések
     KulcsÉrték
     typedecimal
     totalDigits22
     fractionDigits6
     CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceLines/line/[n:∞]/dieselOilPurchase/dieselOilQuantity
   • netaDeclaration

    {boolean}

    simpleTypeopcionális
    Értéke true, ha a Neta tv-ben meghatározott adókötelezettség az adó alanyát terheli. 2011. évi CIII. tv. 3.§(2)
    CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceLines/line/[n:∞]/netaDeclaration
   • productFeeClause

    {ProductFeeClauseType}

    complexTypeopcionális
    A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. tv. szerinti, tételre vonatkozó záradékok
    • CHOICE - Az alábbi elemek közül pontosan egy szerepelhet
    • productFeeTakeoverData

     {ProductFeeTakeoverDataType}

     complexTypeopcionális
     A környezetvédelmi termékdíj kötelezettség átvállalásával kapcsolatos adatok
     • takeoverReason

      {TakeoverType}

      simpleTypekötelező
      Az átvállalás iránya és jogszabályi alapja
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typestring
      enumeration
      • 01 / A 2011. évi LXXXV. tv. 14. § (4) bekezdés szerint az eladó (első belföldi forgalomba hozó) vállalja át a vevő termékdíj-kötelezettségét
      • 02_aa / A 2011. évi LXXXV. tv. 14. § (5) aa) alpontja szerint a vevő szerződés alapján átvállalja az eladó termékdíj-kötelezettségét
      • 02_ab /
      • 02_b /
      • 02_c /
      • 02_d /
      • 02_ea /
      • 02_eb /
      • 02_fa /
      • 02_fb /
      • 02_ga /
      • 02_gb /
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceLines/line/[n:∞]/productFeeClause/productFeeTakeoverData/takeoverReason
     • takeoverAmount

      {MonetaryType}

      simpleTypeopcionális
      Az átvállalt termékdíj összege forintban, ha a vevő vállalja át az eladó termékdíj-kötelezettségét
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typedecimal
      totalDigits18
      fractionDigits2
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceLines/line/[n:∞]/productFeeClause/productFeeTakeoverData/takeoverAmount
    • customerDeclaration

     {CustomerDeclarationType}

     complexTypekötelező
     Ha az eladó a vevő nyilatkozata alapján mentesül a termékdíj megfizetése alól, akkor az érintett termékáram
     • productStream

      {ProductStreamType}

      simpleTypekötelező
      Termékáram
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typestring
      enumeration
      • BATTERY / Akkumulátor
      • PACKAGING / Csomagolószer
      • OTHER_PETROL / Egyéb kőolajtermék
      • ELECTRONIC / Az elektromos, elektronikai berendezés
      • TIRE / Gumiabroncs
      • COMMERCIAL / Reklámhordozó papír
      • PLASTIC / Az egyéb műanyag termék
      • OTHER_CHEMICAL / Egyéb vegyipari termék
      • PAPER / Irodai papír
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceLines/line/[n:∞]/productFeeClause/customerDeclaration/productStream
     • productFeeWeight

      {QuantityType}

      simpleTypeopcionális
      Termékdíj köteles termék tömege kilogrammban
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typedecimal
      totalDigits22
      fractionDigits6
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceLines/line/[n:∞]/productFeeClause/customerDeclaration/productFeeWeight
   • lineProductFeeContent

    {ProductFeeDataType}

    complexTypeopcionális
    A tétel termékdíj tartalmára vonatkozó adatok
    Korlátlan mennyiségben szerepelhet.
    • productFeeCode

     {ProductCodeType}

     complexTypekötelező
     Termékdíj kód (Kt vagy Csk)
     • productCodeCategory

      {ProductCodeCategoryType}

      simpleTypekötelező
      A termékkód fajtájának (pl. VTSZ, CsK, stb.) jelölése
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typestring
      minLength2
      maxLength5
      enumeration
      • VTSZ / Vámtarifa szám VTSZ
      • SZJ / Szolgáltatás jegyzék szám SZJ
      • KN / KN kód (Kombinált Nómenklatúra, 2658/87/EGK rendelet I. melléklete)
      • AHK / A Jövedéki törvény (2016. évi LXVIII. tv) szerinti e-TKO adminisztratív hivatkozási kódja AHK
      • CSK / A termék 343/2011. (XII. 29) Korm. rendelet 1. sz. melléklet A) cím szerinti csomagolószer-katalógus kódja (CsK kód)
      • KT / A termék 343/2011. (XII. 29) Korm. rendelet 1. sz. melléklet B) cím szerinti környezetvédelmi termékkódja (Kt kód)
      • EJ / Építményjegyzék szám
      • OWN / A vállalkozás által képzett termékkód
      • OTHER / Egyéb termékkód
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceLines/line/[n:∞]/lineProductFeeContent/[n:∞]/productFeeCode/productCodeCategory
     • CHOICE - Az alábbi elemek közül pontosan egy szerepelhet
     • productCodeValue

      {ProductCodeValueType}

      simpleTypekötelező
      A termékkód értéke nem saját termékkód esetén
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typestring
      minLength2
      maxLength30
      pattern[A-Z0-9]{2,30}
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceLines/line/[n:∞]/lineProductFeeContent/[n:∞]/productFeeCode/productCodeValue
     • productCodeOwnValue

      {SimpleText50NotBlankType}

      simpleTypekötelező
      Saját termékkód értéke
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typestring
      minLength1
      maxLength50
      pattern.*[^\s].*
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceLines/line/[n:∞]/lineProductFeeContent/[n:∞]/productFeeCode/productCodeOwnValue
    • productFeeQuantity

     {QuantityType}

     simpleTypekötelező
     A termékdíjjal érintett termék mennyisége
     Megkötések
     KulcsÉrték
     typedecimal
     totalDigits22
     fractionDigits6
     CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceLines/line/[n:∞]/lineProductFeeContent/[n:∞]/productFeeQuantity
    • productFeeMeasuringUnit

     {ProductFeeMeasuringUnitType}

     simpleTypekötelező
     A díjtétel egysége (kg vagy darab)
     Megkötések
     KulcsÉrték
     typestring
     enumeration
     • DARAB / Darab
     • KG / Kilogramm
     CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceLines/line/[n:∞]/lineProductFeeContent/[n:∞]/productFeeMeasuringUnit
    • productFeeRate

     {MonetaryType}

     simpleTypekötelező
     A termékdíj díjtétele (HUF/egység)
     Megkötések
     KulcsÉrték
     typedecimal
     totalDigits18
     fractionDigits2
     CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceLines/line/[n:∞]/lineProductFeeContent/[n:∞]/productFeeRate
    • productFeeAmount

     {MonetaryType}

     simpleTypekötelező
     Termékdíj összege forintban
     Megkötések
     KulcsÉrték
     typedecimal
     totalDigits18
     fractionDigits2
     CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceLines/line/[n:∞]/lineProductFeeContent/[n:∞]/productFeeAmount
   • additionalLineData

    {AdditionalDataType}

    complexTypeopcionális
    A termék/szolgáltatás tételhez kapcsolódó, további adat
    Korlátlan mennyiségben szerepelhet.
    • dataName

     {DataNameType}

     simpleTypekötelező
     Az adatmező egyedi azonosítója
     Megkötések
     KulcsÉrték
     typestring
     minLength1
     maxLength255
     pattern[A-Z][0-9]{5}[_][_A-Z0-9]{1,249}
     CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceLines/line/[n:∞]/additionalLineData/[n:∞]/dataName
    • dataDescription

     {SimpleText255NotBlankType}

     simpleTypekötelező
     Az adatmező tartalmának szöveges leírása
     Megkötések
     KulcsÉrték
     typestring
     minLength1
     maxLength255
     pattern.*[^\s].*
     CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceLines/line/[n:∞]/additionalLineData/[n:∞]/dataDescription
    • dataValue

     {SimpleText512NotBlankType}

     simpleTypekötelező
     Az adat értéke
     Megkötések
     KulcsÉrték
     typestring
     minLength1
     maxLength512
     pattern.*[^\s].*
     CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceLines/line/[n:∞]/additionalLineData/[n:∞]/dataValue
   • CHOICE - Az alábbi elemek közül pontosan egy szerepelhet
   • lineAmountsNormal

    {LineAmountsNormalType}

    complexTypeopcionális
    Normál (nem egyszerűsített) számla esetén (beleértve a gyűjtőszámlát) kitöltendő tétel érték adatok.
    • lineNetAmount

     {MonetaryType}

     simpleTypekötelező
     Tétel nettó összege a számla pénznemében
     Megkötések
     KulcsÉrték
     typedecimal
     totalDigits18
     fractionDigits2
     CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceLines/line/[n:∞]/lineAmountsNormal/lineNetAmount
    • lineVatRate

     {VatRateType}

     complexTypekötelező
     Adómérték vagy adómentesség jelölése
     • CHOICE - Az alábbi elemek közül pontosan egy szerepelhet
     • vatPercentage

      {RateType}

      simpleTypekötelező
      az alkalmazott adó mértéke - ÁFA tv. 169. § j)
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typedecimal
      minInclusive0
      maxInclusive1
      totalDigits5
      fractionDigits4
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceLines/line/[n:∞]/lineAmountsNormal/lineVatRate/vatPercentage
     • vatExemption

      {SimpleText50NotBlankType}

      simpleTypekötelező
      Az adómentesség jelölése - ÁFA tv. 169. § m)
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typestring
      minLength1
      maxLength50
      pattern.*[^\s].*
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceLines/line/[n:∞]/lineAmountsNormal/lineVatRate/vatExemption
     • vatOutOfScope

      {boolean}

      simpleTypekötelező
      Az ÁFA törvény hatályán kívüli
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceLines/line/[n:∞]/lineAmountsNormal/lineVatRate/vatOutOfScope
     • vatDomesticReverseCharge

      {boolean}

      simpleTypekötelező
      A belföldi fordított adózás jelölése - ÁFA tv. 142. §
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceLines/line/[n:∞]/lineAmountsNormal/lineVatRate/vatDomesticReverseCharge
     • marginSchemeVat

      {boolean}

      simpleTypekötelező
      Áthárított adót tartalmazó különbözet szerinti adózás
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceLines/line/[n:∞]/lineAmountsNormal/lineVatRate/marginSchemeVat
     • marginSchemeNoVat

      {boolean}

      simpleTypekötelező
      Áthárított adót nem tartalmazó különbözet szerinti adózás
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceLines/line/[n:∞]/lineAmountsNormal/lineVatRate/marginSchemeNoVat
    • lineVatAmount

     {MonetaryType}

     simpleTypeopcionális
     Tétel ÁFA összege a számla pénznemében
     Megkötések
     KulcsÉrték
     typedecimal
     totalDigits18
     fractionDigits2
     CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceLines/line/[n:∞]/lineAmountsNormal/lineVatAmount
    • lineVatAmountHUF

     {MonetaryType}

     simpleTypeopcionális
     Tétel ÁFA összege forintban
     Megkötések
     KulcsÉrték
     typedecimal
     totalDigits18
     fractionDigits2
     CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceLines/line/[n:∞]/lineAmountsNormal/lineVatAmountHUF
    • lineGrossAmountNormal

     {MonetaryType}

     simpleTypeopcionális
     Tétel bruttó értéke a számla pénznemében
     Megkötések
     KulcsÉrték
     typedecimal
     totalDigits18
     fractionDigits2
     CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceLines/line/[n:∞]/lineAmountsNormal/lineGrossAmountNormal
   • lineAmountsSimplified

    {LineAmountsSimplifiedType}

    complexTypeopcionális
    Egyszerűsített számla esetén kitöltendő tétel érték adatok
    • lineVatContent

     {RateType}

     simpleTypeopcionális
     A tétel ÁFA tartama egyszerűsített számla esetén
     Megkötések
     KulcsÉrték
     typedecimal
     minInclusive0
     maxInclusive1
     totalDigits5
     fractionDigits4
     CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceLines/line/[n:∞]/lineAmountsSimplified/lineVatContent
    • lineGrossAmountSimplified

     {MonetaryType}

     simpleTypekötelező
     Tétel bruttó értéke a számla pénznemében
     Megkötések
     KulcsÉrték
     typedecimal
     totalDigits18
     fractionDigits2
     CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceLines/line/[n:∞]/lineAmountsSimplified/lineGrossAmountSimplified
 • productFeeSummary

  {ProductFeeSummaryType}

  complexTypeopcionális
  Termékdíjjal kapcsolatos összesítő adatok
  MaxOccurs: 2 Legfeljebb ennyiszer szerepelhet
  • productFeeOperation

   {ProductFeeOperationType}

   simpleTypekötelező
   Annak jelzése, hogy a termékdíj összesítés visszaigénylésre (REFUND) vagy raktárba történő beszállításra (DEPOSIT) vonatkozik
   Megkötések
   KulcsÉrték
   typestring
   enumeration
   • REFUND / Visszaigénylés
   • DEPOSIT / Raktárba szállítás
   CSV Kulcs: /invoiceExchange/productFeeSummary/[n:2]/productFeeOperation
  • productFeeData

   {ProductFeeDataType}

   complexTypekötelező
   Termékdíj adatok
   Korlátlan mennyiségben szerepelhet.
   • productFeeCode

    {ProductCodeType}

    complexTypekötelező
    Termékdíj kód (Kt vagy Csk)
    • productCodeCategory

     {ProductCodeCategoryType}

     simpleTypekötelező
     A termékkód fajtájának (pl. VTSZ, CsK, stb.) jelölése
     Megkötések
     KulcsÉrték
     typestring
     minLength2
     maxLength5
     enumeration
     • VTSZ / Vámtarifa szám VTSZ
     • SZJ / Szolgáltatás jegyzék szám SZJ
     • KN / KN kód (Kombinált Nómenklatúra, 2658/87/EGK rendelet I. melléklete)
     • AHK / A Jövedéki törvény (2016. évi LXVIII. tv) szerinti e-TKO adminisztratív hivatkozási kódja AHK
     • CSK / A termék 343/2011. (XII. 29) Korm. rendelet 1. sz. melléklet A) cím szerinti csomagolószer-katalógus kódja (CsK kód)
     • KT / A termék 343/2011. (XII. 29) Korm. rendelet 1. sz. melléklet B) cím szerinti környezetvédelmi termékkódja (Kt kód)
     • EJ / Építményjegyzék szám
     • OWN / A vállalkozás által képzett termékkód
     • OTHER / Egyéb termékkód
     CSV Kulcs: /invoiceExchange/productFeeSummary/[n:2]/productFeeData/[n:∞]/productFeeCode/productCodeCategory
    • CHOICE - Az alábbi elemek közül pontosan egy szerepelhet
    • productCodeValue

     {ProductCodeValueType}

     simpleTypekötelező
     A termékkód értéke nem saját termékkód esetén
     Megkötések
     KulcsÉrték
     typestring
     minLength2
     maxLength30
     pattern[A-Z0-9]{2,30}
     CSV Kulcs: /invoiceExchange/productFeeSummary/[n:2]/productFeeData/[n:∞]/productFeeCode/productCodeValue
    • productCodeOwnValue

     {SimpleText50NotBlankType}

     simpleTypekötelező
     Saját termékkód értéke
     Megkötések
     KulcsÉrték
     typestring
     minLength1
     maxLength50
     pattern.*[^\s].*
     CSV Kulcs: /invoiceExchange/productFeeSummary/[n:2]/productFeeData/[n:∞]/productFeeCode/productCodeOwnValue
   • productFeeQuantity

    {QuantityType}

    simpleTypekötelező
    A termékdíjjal érintett termék mennyisége
    Megkötések
    KulcsÉrték
    typedecimal
    totalDigits22
    fractionDigits6
    CSV Kulcs: /invoiceExchange/productFeeSummary/[n:2]/productFeeData/[n:∞]/productFeeQuantity
   • productFeeMeasuringUnit

    {ProductFeeMeasuringUnitType}

    simpleTypekötelező
    A díjtétel egysége (kg vagy darab)
    Megkötések
    KulcsÉrték
    typestring
    enumeration
    • DARAB / Darab
    • KG / Kilogramm
    CSV Kulcs: /invoiceExchange/productFeeSummary/[n:2]/productFeeData/[n:∞]/productFeeMeasuringUnit
   • productFeeRate

    {MonetaryType}

    simpleTypekötelező
    A termékdíj díjtétele (HUF/egység)
    Megkötések
    KulcsÉrték
    typedecimal
    totalDigits18
    fractionDigits2
    CSV Kulcs: /invoiceExchange/productFeeSummary/[n:2]/productFeeData/[n:∞]/productFeeRate
   • productFeeAmount

    {MonetaryType}

    simpleTypekötelező
    Termékdíj összege forintban
    Megkötések
    KulcsÉrték
    typedecimal
    totalDigits18
    fractionDigits2
    CSV Kulcs: /invoiceExchange/productFeeSummary/[n:2]/productFeeData/[n:∞]/productFeeAmount
  • productChargeSum

   {MonetaryType}

   simpleTypekötelező
   Termékdíj összesen
   Megkötések
   KulcsÉrték
   typedecimal
   totalDigits18
   fractionDigits2
   CSV Kulcs: /invoiceExchange/productFeeSummary/[n:2]/productChargeSum
  • paymentEvidenceDocumentData

   {PaymentEvidenceDocumentDataType}

   complexTypeopcionális
   A termékdíj bevallását igazoló dokumentum adatai a 2011. évi LXXXV. tv. 13. § (3) szerint és a 25. § (3) szerint
   • evidenceDocumentNo

    {SimpleText50NotBlankType}

    simpleTypekötelező
    Számla sorszáma vagy egyéb okirat azonosító száma
    Megkötések
    KulcsÉrték
    typestring
    minLength1
    maxLength50
    pattern.*[^\s].*
    CSV Kulcs: /invoiceExchange/productFeeSummary/[n:2]/paymentEvidenceDocumentData/evidenceDocumentNo
   • evidenceDocumentDate

    {DateType}

    simpleTypekötelező
    Számla kelte
    Megkötések
    KulcsÉrték
    typedate
    pattern\d{4}-\d{2}-\d{2}
    CSV Kulcs: /invoiceExchange/productFeeSummary/[n:2]/paymentEvidenceDocumentData/evidenceDocumentDate
   • obligatedName

    {SimpleText255NotBlankType}

    simpleTypekötelező
    Kötelezett neve
    Megkötések
    KulcsÉrték
    typestring
    minLength1
    maxLength255
    pattern.*[^\s].*
    CSV Kulcs: /invoiceExchange/productFeeSummary/[n:2]/paymentEvidenceDocumentData/obligatedName
   • obligatedAddress

    {AddressType}

    complexTypekötelező
    Kötelezett címe
    • CHOICE - Az alábbi elemek közül pontosan egy szerepelhet
    • simpleAddress

     {SimpleAddressType}

     complexTypekötelező
     Egyszerű cím
     • countryCode

      {CountryCodeType}

      simpleTypekötelező
      Az országkód az ISO 3166 alpha-2 szabvány szerint
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typestring
      length2
      pattern[A-Z]{2}
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/productFeeSummary/[n:2]/paymentEvidenceDocumentData/obligatedAddress/simpleAddress/countryCode
     • region

      {SimpleText50NotBlankType}

      simpleTypeopcionális
      Tartomány kódja (amennyiben értelmezhető az adott országban) az ISO 3166-2 alpha 2 szabvány szerint
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typestring
      minLength1
      maxLength50
      pattern.*[^\s].*
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/productFeeSummary/[n:2]/paymentEvidenceDocumentData/obligatedAddress/simpleAddress/region
     • postalCode

      {PostalCodeType}

      simpleTypekötelező
      Irányítószám (amennyiben nem értelmezhető, 0000 értékkel kell kitölteni)
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typestring
      minLength4
      maxLength10
      pattern[A-Z0-9]{4,10}
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/productFeeSummary/[n:2]/paymentEvidenceDocumentData/obligatedAddress/simpleAddress/postalCode
     • city

      {SimpleText255NotBlankType}

      simpleTypekötelező
      Település
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typestring
      minLength1
      maxLength255
      pattern.*[^\s].*
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/productFeeSummary/[n:2]/paymentEvidenceDocumentData/obligatedAddress/simpleAddress/city
     • additionalAddressDetail

      {SimpleText255NotBlankType}

      simpleTypekötelező
      További címadatok (pl. közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó, helyrajzi szám, stb.)
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typestring
      minLength1
      maxLength255
      pattern.*[^\s].*
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/productFeeSummary/[n:2]/paymentEvidenceDocumentData/obligatedAddress/simpleAddress/additionalAddressDetail
    • detailedAddress

     {DetailedAddressType}

     complexTypekötelező
     Részletes cím
     • countryCode

      {CountryCodeType}

      simpleTypekötelező
      Az országkód ISO 3166 alpha-2 szabvány szerint
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typestring
      length2
      pattern[A-Z]{2}
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/productFeeSummary/[n:2]/paymentEvidenceDocumentData/obligatedAddress/detailedAddress/countryCode
     • region

      {SimpleText50NotBlankType}

      simpleTypeopcionális
      Tartomány kódja (amennyiben értelmezhető az adott országban) az ISO 3166-2 alpha 2 szabvány szerint
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typestring
      minLength1
      maxLength50
      pattern.*[^\s].*
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/productFeeSummary/[n:2]/paymentEvidenceDocumentData/obligatedAddress/detailedAddress/region
     • postalCode

      {PostalCodeType}

      simpleTypekötelező
      Irányítószám (amennyiben nem értelmezhető, 0000 értékkel kell kitölteni)
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typestring
      minLength4
      maxLength10
      pattern[A-Z0-9]{4,10}
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/productFeeSummary/[n:2]/paymentEvidenceDocumentData/obligatedAddress/detailedAddress/postalCode
     • city

      {SimpleText255NotBlankType}

      simpleTypekötelező
      Település
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typestring
      minLength1
      maxLength255
      pattern.*[^\s].*
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/productFeeSummary/[n:2]/paymentEvidenceDocumentData/obligatedAddress/detailedAddress/city
     • streetName

      {SimpleText255NotBlankType}

      simpleTypekötelező
      Közterület neve
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typestring
      minLength1
      maxLength255
      pattern.*[^\s].*
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/productFeeSummary/[n:2]/paymentEvidenceDocumentData/obligatedAddress/detailedAddress/streetName
     • publicPlaceCategory

      {SimpleText50NotBlankType}

      simpleTypekötelező
      Közterület jellege
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typestring
      minLength1
      maxLength50
      pattern.*[^\s].*
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/productFeeSummary/[n:2]/paymentEvidenceDocumentData/obligatedAddress/detailedAddress/publicPlaceCategory
     • number

      {SimpleText50NotBlankType}

      simpleTypeopcionális
      Házszám
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typestring
      minLength1
      maxLength50
      pattern.*[^\s].*
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/productFeeSummary/[n:2]/paymentEvidenceDocumentData/obligatedAddress/detailedAddress/number
     • building

      {SimpleText50NotBlankType}

      simpleTypeopcionális
      Épület
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typestring
      minLength1
      maxLength50
      pattern.*[^\s].*
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/productFeeSummary/[n:2]/paymentEvidenceDocumentData/obligatedAddress/detailedAddress/building
     • staircase

      {SimpleText50NotBlankType}

      simpleTypeopcionális
      Lépcsőház
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typestring
      minLength1
      maxLength50
      pattern.*[^\s].*
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/productFeeSummary/[n:2]/paymentEvidenceDocumentData/obligatedAddress/detailedAddress/staircase
     • floor

      {SimpleText50NotBlankType}

      simpleTypeopcionális
      Emelet
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typestring
      minLength1
      maxLength50
      pattern.*[^\s].*
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/productFeeSummary/[n:2]/paymentEvidenceDocumentData/obligatedAddress/detailedAddress/floor
     • door

      {SimpleText50NotBlankType}

      simpleTypeopcionális
      Ajtó
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typestring
      minLength1
      maxLength50
      pattern.*[^\s].*
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/productFeeSummary/[n:2]/paymentEvidenceDocumentData/obligatedAddress/detailedAddress/door
     • lotNumber

      {SimpleText50NotBlankType}

      simpleTypeopcionális
      Helyrajzi szám
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typestring
      minLength1
      maxLength50
      pattern.*[^\s].*
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/productFeeSummary/[n:2]/paymentEvidenceDocumentData/obligatedAddress/detailedAddress/lotNumber
   • obligatedTaxNumber

    {TaxNumberType}

    complexTypekötelező
    A kötelezett adószáma
    • taxpayerId

     {TaxpayerIdType}

     simpleTypekötelező
     Az adóalany adó törzsszáma. Csoportos adóalany esetén csoportazonosító szám
     Megkötések
     KulcsÉrték
     typestring
     length8
     pattern[0-9]{8}
     CSV Kulcs: /invoiceExchange/productFeeSummary/[n:2]/paymentEvidenceDocumentData/obligatedTaxNumber/taxpayerId
    • vatCode

     {VatCodeType}

     simpleTypeopcionális
     ÁFA kód az adóalanyiság típusanak jelzésére. Egy számjegy
     Megkötések
     KulcsÉrték
     typestring
     length1
     pattern[1-5]{1}
     CSV Kulcs: /invoiceExchange/productFeeSummary/[n:2]/paymentEvidenceDocumentData/obligatedTaxNumber/vatCode
    • countyCode

     {CountyCodeType}

     simpleTypeopcionális
     Megyekód, két számjegy
     Megkötések
     KulcsÉrték
     typestring
     length2
     pattern[0-9]{2}
     CSV Kulcs: /invoiceExchange/productFeeSummary/[n:2]/paymentEvidenceDocumentData/obligatedTaxNumber/countyCode
 • invoiceSummary

  {SummaryType}

  complexTypekötelező
  Az ÁFA törvény szerinti összesítő adatok
  • invoiceGrossAmount

   {MonetaryType}

   simpleTypeopcionális
   A számla bruttó összege a számla pénznemében
   Megkötések
   KulcsÉrték
   typedecimal
   totalDigits18
   fractionDigits2
   CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceSummary/invoiceGrossAmount
  • CHOICE - Az alábbi elemek közül pontosan egy szerepelhet
  • summaryNormal

   {SummaryNormalType}

   complexTypekötelező
   Számla összesítés (nem egyszerűsített számla esetén)
   • summaryByVatRate

    {SummaryByVatRateType}

    complexTypeopcionális
    Összesítés ÁFA-mérték szerint
    Korlátlan mennyiségben szerepelhet.
    • vatRate

     {VatRateType}

     complexTypekötelező
     Adómérték vagy adómentesség jelölése
     • CHOICE - Az alábbi elemek közül pontosan egy szerepelhet
     • vatPercentage

      {RateType}

      simpleTypekötelező
      az alkalmazott adó mértéke - ÁFA tv. 169. § j)
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typedecimal
      minInclusive0
      maxInclusive1
      totalDigits5
      fractionDigits4
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceSummary/summaryNormal/summaryByVatRate/[n:∞]/vatRate/vatPercentage
     • vatExemption

      {SimpleText50NotBlankType}

      simpleTypekötelező
      Az adómentesség jelölése - ÁFA tv. 169. § m)
      Megkötések
      KulcsÉrték
      typestring
      minLength1
      maxLength50
      pattern.*[^\s].*
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceSummary/summaryNormal/summaryByVatRate/[n:∞]/vatRate/vatExemption
     • vatOutOfScope

      {boolean}

      simpleTypekötelező
      Az ÁFA törvény hatályán kívüli
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceSummary/summaryNormal/summaryByVatRate/[n:∞]/vatRate/vatOutOfScope
     • vatDomesticReverseCharge

      {boolean}

      simpleTypekötelező
      A belföldi fordított adózás jelölése - ÁFA tv. 142. §
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceSummary/summaryNormal/summaryByVatRate/[n:∞]/vatRate/vatDomesticReverseCharge
     • marginSchemeVat

      {boolean}

      simpleTypekötelező
      Áthárított adót tartalmazó különbözet szerinti adózás
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceSummary/summaryNormal/summaryByVatRate/[n:∞]/vatRate/marginSchemeVat
     • marginSchemeNoVat

      {boolean}

      simpleTypekötelező
      Áthárított adót nem tartalmazó különbözet szerinti adózás
      CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceSummary/summaryNormal/summaryByVatRate/[n:∞]/vatRate/marginSchemeNoVat
    • vatRateNetAmount

     {MonetaryType}

     simpleTypekötelező
     Az adott adómértékhez tartozó értékesítés vagy szolgáltatásnyújtás nettó összege a számla pénznemében
     Megkötések
     KulcsÉrték
     typedecimal
     totalDigits18
     fractionDigits2
     CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceSummary/summaryNormal/summaryByVatRate/[n:∞]/vatRateNetAmount
    • vatRateVatAmount

     {MonetaryType}

     simpleTypekötelező
     Az adott adómértékhez tartozó értékesítés vagy szolgáltatásnyújtás ÁFA összege a számla pénznemében
     Megkötések
     KulcsÉrték
     typedecimal
     totalDigits18
     fractionDigits2
     CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceSummary/summaryNormal/summaryByVatRate/[n:∞]/vatRateVatAmount
    • vatRateVatAmountHUF

     {MonetaryType}

     simpleTypeopcionális
     Az adott adómértékhez tartozó értékesítés vagy szolgáltatásnyújtás ÁFA összege forintban
     Megkötések
     KulcsÉrték
     typedecimal
     totalDigits18
     fractionDigits2
     CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceSummary/summaryNormal/summaryByVatRate/[n:∞]/vatRateVatAmountHUF
    • vatRateGrossAmount

     {MonetaryType}

     simpleTypeopcionális
     Az adott adómértékhez tartozó értékesítés vagy szolgáltatásnyújtás bruttó összege a számla pénznemében
     Megkötések
     KulcsÉrték
     typedecimal
     totalDigits18
     fractionDigits2
     CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceSummary/summaryNormal/summaryByVatRate/[n:∞]/vatRateGrossAmount
   • invoiceNetAmount

    {MonetaryType}

    simpleTypekötelező
    A számla nettó összege a számla pénznemében
    Megkötések
    KulcsÉrték
    typedecimal
    totalDigits18
    fractionDigits2
    CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceSummary/summaryNormal/invoiceNetAmount
   • invoiceVatAmount

    {MonetaryType}

    simpleTypekötelező
    A számla ÁFA összege a számla pénznemében
    Megkötések
    KulcsÉrték
    typedecimal
    totalDigits18
    fractionDigits2
    CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceSummary/summaryNormal/invoiceVatAmount
   • invoiceVatAmountHUF

    {MonetaryType}

    simpleTypekötelező
    A számla ÁFA összege forintban
    Megkötések
    KulcsÉrték
    typedecimal
    totalDigits18
    fractionDigits2
    CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceSummary/summaryNormal/invoiceVatAmountHUF
  • summarySimplified

   {SummarySimplifiedType}

   complexTypekötelező
   Egyszerűsített számla összesítés
   Korlátlan mennyiségben szerepelhet.
   • vatContent

    {RateType}

    simpleTypekötelező
    Egyszerűsített számla esetén az adótartalom aránya
    Megkötések
    KulcsÉrték
    typedecimal
    minInclusive0
    maxInclusive1
    totalDigits5
    fractionDigits4
    CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceSummary/summarySimplified/[n:∞]/vatContent
   • vatContentGrossAmount

    {MonetaryType}

    simpleTypekötelező
    Az adott adótartalomhoz tartozó értékesítés vagy szolgáltatásnyújtás bruttó összege a számla pénznemében
    Megkötések
    KulcsÉrték
    typedecimal
    totalDigits18
    fractionDigits2
    CSV Kulcs: /invoiceExchange/invoiceSummary/summarySimplified/[n:∞]/vatContentGrossAmount