Szállítólevelek

A szállítólevelek ablak tartalmazza a programmal kiállított összes szállítólevelet. Itt tudunk szállítóleveleket létrehozni, megnyitni, és sztornózni, valamint egy még nem számlázott szállítólevél alapján számlát kiállítani. A szállítólevelek listája éves bontásban érhető el, és a részletes szűrési funkciók segítségével bármely korábbi szállítólevél könnyedén kikereshető. Az egyes évek közötti váltást az ablak alján található lenyíló lista illetve léptető gombok teszik lehetővé. A lista alatt a listán szereplő szállítólevelek értékeinek összegei szerepelnek.

Szállítólevelek szűrése

A szűrési feltételeket beállítgatjuk a Szűrés gombra kattintáskor felugró ablakban. Háromállású jelölőnégyzetek segítségével állíthatjuk be, hogy mely tulajdonságok alapján szeretnénk szűrni. Az üres jelölőnégyzettel rendelkező tulajdonságok nem szerepelnek szűrési feltételként. A kijelölt jelölőnégyzetek (ezt alapesetben egy pipa jelzi) jelzik, hogy az adott tulajdonság meglétére szűrünk, pl. olyan szállítólevelekre, amelyeken az ügyfél neve tartalmazza a megadott kifejezést. A jelölőnégyzet NEM állapota (ezt alapesetben egy telt négyzet jelzi) az adott tulajdonság tagadását jelenti, pl. az olyan szállítólevelek, amelyek nem az adott napon lettek kiállítva. Az egyes tulajdonságok között ÉS kapcsolat van.

A Szűr gombot megnyomva, vagy a Ctrl+F billentyűkombinációval szűrhetünk.

Új szállítólevél

Az Új gombra kattintva, vagy az Insert-et lenyomva lehetőségünk van új szállítólevél létrehozására. Ekkor a szállítólevél szerkesztő nyílik meg üresen, csakúgy, mintha a főmenüből nyitottuk volna meg.

Szállítólevél megnyitása

A megnyitni kívánt szállítólevél kijelölése után, a Megnyit gombra kattintva vagy a Shift+Insert billentyűkombinációt leütve, esetleg a táblázatban a megnyitandó szállítólevélre duplán kattintva tudjuk azt megnyitni. Megnyitás után csak az adatok megtekintésére és a szállítólevél nyomtatására van lehetőség.

Ha a szállítólevél szerkesztőt a szállítólevelek ablakból nyitjuk meg, akkor annak bezárása után a szállítólevelek ablakhoz tér vissza a program, ugyanazokkal a szűrőbeállításokkal, amik a szerkesztő megnyitása előtt voltak aktívak. A szállítóleveleket újra lekéri az adatbázisból, hogy az időközben bekövetkezett változásokról mi is értesüljünk. Ezt a frissítést mi magunk is megtehetjük manuálisan a Frissít gomb, vagy az F5 billentyű megnyomásával.

Szállítólevél másolása

A Másol gomb, vagy a Ctrl+Ins billentyűkombináció segítségével lehetőségünk van egy szállítólevél másolására. Ilyenkor a szállítólevél szerkesztő nyílik meg, ami a kijelölt szállítólevél adataival lesz kitöltve. Lehetőségünk van módosítani a szállítólevelet, vagy akár rögtön le is zárhatjuk.

Sztornó szállítólevél létrehozása

A Sztornóz gombbal, vagy a Shift+Del billentyűkombinációval tudjuk a kijelölt szállítólevelet sztornózni, ha az egy még sztornózatlan szállítólevél, amelyhez nem tartozik érvényes (sztornózatlan) számla. A program rákérdez, valóban sztornózni szeretnénk-e a kijelölt szállítólevelet. Megerősítés után azonnal elkészül a sztornó szállítólevél, amely pontosan az eredeti szállítólevél tételeit tartalmazza, negatív mennyiségekkel.

Számla kiállítása szállítólevél alapján

A számlázni kívánt szállítólevél kijelölése után a Számláz gomb vagy a Ctrl+End billentyűkombináció lenyomásával kezdeményezhetjük a számlázást. Megjelenik a számlaszerkesztő ablak, amely a szállítólevélen szereplő tételekkel és azonos vevő adatokkal lesz kitöltve. Az ilyen módok készített számlák adatai tetszőlegesen módosíthatóak, de amennyiben a készletkezelés modul aktív, a tételek módosítása nem ajánlott. A szállítólevél alapján kiállított számlák nem módosítják az árukészletet, mert a szállítólevél kiállításával ez már megtörténik. (Nem szállítólevél alapján kiállított számláknál a készletmozgást természetesen a számla kiállítása eredményezi.)